1-biomasa 2-hidro 3-geotermica 4-eoliana 5-solara
  • Bun venit pe site-ul AMEMM!
    Sper?m ca acesta s? devin? un instrument util ?i primul loc n care s? c?uta?i informa?ii despre problemele vitale care preocup? ast?zi planeta, cum sunt schimb?rile climatice ?i energia.

    Energia este un element esen?ial al dezvolt?rii durabile, iar eforturile depuse de fiecare dintre noi pentru mbun?t??irea modului n care aceasta este consumat? ?i produs? trebuie s? devin? o prioritate.
    Citeşte mai mult

Top comunicate

mai multe comunicate...
n perioada 3 22 mai 2010, Agen?ia de Management Energetic Maramure? n parteneriat cu Consiliul Jude?ean Maramure? ?i Asocia?ia Auditorilor Energetici pentru cl?diri va desf??ura un CONCURS de afi?e cu premii pentru Campania ECONOMISIND ENERGIE D?M ?ANS? VIE?II, care se va desf??ura n perioada 1-5 iunie 2010.
Cea de a doua edi?ie a Trgului Interna?ional ?i Conferin?elor pentru Energie Regenerabil? ?i Eficien?? Energetic?, ENREG ENERGIA REGENERABILA, ?i-a nchis por?ile pe 19 martie 2010 dup? trei zile de succes la Expo Arad Interna?ional.
n perioada 22 - 26 martie 2010 se desf??oar? la Bruxelles si in alte ora?e europene cea de-a patra edi?ie a Sapt?mnii Energiei Durabile (EU Sustainable Energy Week - EUSEW).

Cea de-a patra edi?ie a Sapt?mnii Energiei Durabile (EU Sustainable Energy Week EUSEW) se va desfa?ura la Bruxelles ?i n alte ora?e europene n perioada 22 26 martie 2010, transmite Comisia European?.
ENREG-120x120-72Cea de a doua edi?ie a trgului ?i conferin?elor interna?ionale pentru energie regenerabil? ?i eficien?? energetic? ENREG ENERGIA REGENERABILA va avea loc ntre 17-19 martie 2010 la Expo Arad.

Conferin?ele interna?ionale reprezint? o parte important? a evenimentului, lucr?ri interesante referitoare la ultimele inova?ii, partea economic?, financiar? ?i tehnic? din domeniul eficien?ei energetice n construc?ii ?i renov?ri, energie eolian?, energia din lemn, biogaz ?i hidroenergie vor fi prezentate de exper?i din diferite ??ri europene ?i bineinteles din Romnia.

Acest site web nu reprezint? n mod necesar pozi?ia oficial? a Comisiei Europene.
R?spunderea privind corectitudinea ?i coeren?a informa?iilor prezentate revine ini?iatorilor site-ului web.