1-biomasa 2-hidro 3-geotermica 4-eoliana 5-solara
  • Bun venit pe site-ul AMEMM!
    Sper?m ca acesta s? devin? un instrument util ?i primul loc n care s? c?uta?i informa?ii despre problemele vitale care preocup? ast?zi planeta, cum sunt schimb?rile climatice ?i energia.

    Energia este un element esen?ial al dezvolt?rii durabile, iar eforturile depuse de fiecare dintre noi pentru mbun?t??irea modului n care aceasta este consumat? ?i produs? trebuie s? devin? o prioritate.
    Citeşte mai mult

Top comunicate

mai multe comunicate...
n perioada 20-21 Octombrie 2011 a avut loc la Lyon, regiunea Rhne-Alpes, Fran?a Conferin?a Interna?ional? Regiunile Europene pentru climat la care au fost invitate s? participle ?i regiunile partenere din proiectul CLIMACT Regions care are ca partner principal regiunea Rhne-Alpes din Fran?a.
Agentia Nationala de Dezvoltare din Ungaria, in calitate de Autoritate Comuna de Management a programului, in colaborare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului din Romania, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale din Slovacia si Ministerul Dezvoltarii Economice si Comertului din Ucraina, a lansat, pe 30 septembrie 2011, a treia solicitare de propuneri de proiecte la nivelul Programului de Cooperare Transfrontaliera ENPI Ungaria-Slovacia-Romania-Ucraina 2007-2013.
Ultimul apel de propuneri de proiecte din cadrul Programului Sud-Estul Europei, se estimeaz? c? va fi deschis intre 3-7 octombrie 2011 ?i va fi nchis n s?pt?mna 21-25 noiembrie 2011.
n cadrul proiectului CLIMACT Regions, implementat prin Programul INTERREG IV C a avut loc la Berlin, n perioada 15-16 septembrie 2011, o ntlnire a grupurilor de lucru pentru Strategii, politici ?i ac?iuni n domeniul schimb?rilor climatice la care au participat din partea jude?ului Maramure? Adina Dumitru director Agen?ia de management Energetic EMAMM - manager proiect ?i Mihaela Li?e, ?ef Birou Rela?ii Interna?ionale - responsabil tehnic, membre ai echipei de implementare, precum ?i doamna Angela Michnea ?ef serviciu monitorizare Agen?ia de Protec?ia Mediului Maramure? - expert.
n perioada 4-9 iulie 2011, n cadrul proiectului "EUROPEAN exchange school", implementat de Agen?ia de Management Energetic Maramure?, 12 elevi ai Liceului de Art?, Colegiului Na?ional "Vasile Lucaciu" ?i Liceului Traian Vuia din T?u?ii M?gher?u? au participat al?turi de al?i 40 de elevi din Ungaria, Slovacia ?i Ucraina la tab?ra interna?ional? "Camp of motor vehicle/Engineering camp" desf??urat? n localitatea Snina (regiunea Preov) din Slovacia.
Acest site web nu reprezint? n mod necesar pozi?ia oficial? a Comisiei Europene.
R?spunderea privind corectitudinea ?i coeren?a informa?iilor prezentate revine ini?iatorilor site-ului web.