Imprimă această pagină

Întâlnire de lucru în cadrul proiectului Centrul Educaţional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul EDED, cod proiect HUSKROUA/ 1001/104, în Uzhhorod (Ucraina)

Luni, 19 Mai 2014
Consiliul Județean Maramureş şi Agenţia pentru Management Energetic Maramureş, alături de partenerii săi ucraineni: organizația non-profit: Centrul pentru Iniţiative Europene, Uzhhorod şi Școala pentru Limbi Străine, nr. 5 din Uzhhorod implementează proiectul: "Centrul Educaţional Demonstrativ pentru Energie Durabila – Centrul EDED"’, cod proiect HUSKROUA/ 1001/104, finanţat prin Programul Operațional Comun de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Slovacia – România - Ucraina 2007-2013.

Obiectivul general al proiectului este promovarea conceptelor de eficienţă energetică şi energie regenerabilă prin educaţie şi prin activităţi demonstrative în regiuni transfrontaliere, exploatarea responsabilă a resurselor naturale ale planetei pentru a contribui la protejarea mediului.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:
  • crearea a două centre, unul in Baia Mare, celălalt in Uzhhorod, dedicate educaţiei în domeniul eficienţei energetice şi surselor regenerabile de energie, unde elevi şi profesori, dar şi comunitatea pot sa înveţe, pot să se informeze, dar şi să se formeze pentru a reduce risipa de energie, să afle concepte noi şi folositoare precum: locuinţele neutre din punct de vedere al consumului energetic,etc. Cele două centre vor beneficia de echipamente şi instalaţii profesionale care vor oferi tuturor oportunitatea de a se familiariza cu diverse surse regenerabile de energie, de a monitoriza şi ajusta consumul de energie şi în final pentru a înţelege beneficiile acestora, atât din punct de vedere economic cât şi pentru a proteja mediul înconjurător;
  • se vor organiza sesiuni de instruire şi formare dedicate personalului ce va activa în aceste centre, iar mai apoi cadrelor didactice şi elevilor pentru a conștientiza necesitatea consumului responsabil de energie. Va fi implicat şi factorul politic, organizându-se sesiuni de creştere a capacităţii şi a cunoștințelor în domeniu, instruiri ce vor viza factorii de decizie politică din viaţa comunităţii ce au printre atribuţiile lor, şi administrarea unor clădiri publice, mari consumatoare de energie şi evident bani;
  • conştientizarea comunităţii şi sensibilizarea acesteia în probleme ce ţin de protejarea mediului;
  • întărirea cooperării transfrontaliere şi a schimbului de experienţă cu regiunea parteneră prin schimbul de bune practici şi politici în domeniu. 

Vineri, 16 mai 2014, reprezentanții Consiliului Județean Maramureș și ai Agenției pentru Management Energetic Maramureș, s-au deplasat la Uzhhorod (Ucraina) pentru a evalua stadiul implementării proiectului și stabili planul de activități pentru perioada ce urmează. În cadrul acestei întâlniri, s-au detaliat pașii făcuți de fiecare partener, s-a evaluat felul în care evenimentele ce s-au derulat anul acesta în Ucraina au afectat buna implementare a proiectului și s-a stabilit planul de acțiune pentru următoarea perioadă.

Cea mai importanța etapă în implementarea proiectului este reprezentată de realizarea centrelor dedicate educației in domeniul eficienței energetice și surselor regenerabile de energie, unul în Baia Mare și unul în Uzhhorod. În acest moment, partenerii din cadrul proiectului sunt angrenați în demararea procedurilor necesare pentru crearea acestor două centre.

În Baia Mare, sediul Centrului Educaţional Demonstrativ pentru Energie Durabilă se va stabili într-una din clădirile administrate de Consiliul Judeţean Maramureș, şi anume Corpul B al Complexului Petofi, situată în vecinătatea Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş. Se doreşte ca această clădire să fie transformată intr-una model, cu un consum aproape zero în conformitate cu prevederile DIRECTIVEI 2010/31/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 19 mai 2010 privind performanța energetică a clădirilor. Se preconizează ca la începutul anului 2015, acest centru să devină funcţional şi să găzduiască o serie de activităţi educative menite să promoveze sursele de energie regenerabile şi eficiența energetică.

Noemi Ganea
Asistent manager