1-biomasa 2-hidro 3-geotermica 4-eoliana 5-solara
  • Bun venit pe site-ul AMEMM!
    Sper?m ca acesta s? devin? un instrument util ?i primul loc în care s? c?uta?i informa?ii despre problemele vitale care preocup? ast?zi planeta, cum sunt schimb?rile climatice ?i energia.

    Energia este un element esen?ial al dezvolt?rii durabile, iar eforturile depuse de fiecare dintre noi pentru îmbun?t??irea modului în care aceasta este consumat? ?i produs? trebuie s? devin? o prioritate.
    Read more...

Top comunicate

mai multe comunicate...

Se lanseaz? concursul JOCURI DESPRE ENERGIE - ENERGIA IA FORM?

Wednesday, 09 April 2014
Rate this item
(1 Vote)
Agen?ia de Management Energetic Maramure? implementeaz? în cooperare cu parteneri din Slovacia, Ungaria ?i Ucraina ?i cu sprijinul Consiliului Jude?ean Maramure? ?i Inspectoratului ?colar al jude?ului Maramure?, proiectul "ENERGY GAMES-ENERGY TAKES SHAPE (JOCURI DESPRE ENERGIE - ENERGIA IA FORM?)", cod HUSKROUA/1001/102, finan?at prin Programul Opera?ional Comun de Cooperare Transfrontalier? Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013.

Proiectul î?i propune s? stimuleze participarea activ? a elevilor ?i a profesorilor în efortul de a reduce emisiile de gaze cu efect de ser?, prin activit??i educative care s? eviden?ieze importan?a conserv?rii mediului ?i resurselor naturale.

În acest context, Agen?ia de Management Energetic Maramure? lanseaz? concursul de crea?ii artistice "JOCURI DESPRE ENERGIE - ENERGIA IA FORM?", în cadrul c?ruia elevii cu vârsta cuprins? între 8-14 ani din jude?ul Maramure? sunt invita?i s? participe cu: desene/picturi, filme scurte/anima?ii, scenete, compozi?ii muzicale, machete sau alte lucr?ri artistice ce transmit mesajul proiectului nostru ?i anume necesitatea reducerii consumului de energie ?i folosirea resurselor regenerabile de energie.

Termenul limit? de depunere al lucr?rilor este 20 mai 2014, ora 16:30.

Lucr?rile se vor aduce la sediul AMEMM din Baia Mare str. Gheorghe ?incai nr. 46, cam. 19-21.

Regulamentul ?i Formularul de participare la concurs sunt disponibile în atachment. Informa?ii suplimentare se pot ob?ine la nr. tel. 0362.401.665; 0742.090.782 sau prin email la This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
Download attachments:
Read 11106 times Last modified on Wednesday, 09 April 2014
Acest site web nu reprezint? în mod necesar pozi?ia oficial? a Comisiei Europene.
R?spunderea privind corectitudinea ?i coeren?a informa?iilor prezentate revine ini?iatorilor site-ului web.