1-biomasa 2-hidro 3-geotermica 4-eoliana 5-solara
  • Bun venit pe site-ul AMEMM!
    Sper?m ca acesta s? devin? un instrument util ?i primul loc īn care s? c?uta?i informa?ii despre problemele vitale care preocup? ast?zi planeta, cum sunt schimb?rile climatice ?i energia.

    Energia este un element esen?ial al dezvolt?rii durabile, iar eforturile depuse de fiecare dintre noi pentru īmbun?t??irea modului īn care aceasta este consumat? ?i produs? trebuie s? devin? o prioritate.
    Read more...

Top comunicate

mai multe comunicate...
Agen?ia de Management Energetic Maramures (AMEMM) sus?inut? de Consiliul Jude?ean Maramure? ?i Inspectoratul ?colar Jude?ean Maramure?, implementeaz? īn cooperare cu parteneri din Slovacia, Ungaria ?i Ucraina ?i cu sprijinul Consiliului Jude?ean Maramure? proiectul "Energy Games - Energy Takes Shape (Jocuri despre energie - Energia ia form?)" HUSKROUA/1001/102 finan?at prin Programul Opera?ional Comun de Cooperare Transfrontalier? Ungaria-Slovacia-Romānia-Ucraina 2007-2013.

Obiectivul general al proiectului este stimularea particip?rii active a studen?ilor ?i profesorilor īn vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de ser?, prin instruirea lor cu privire la modul de economisire a energiei īn ?coli ?i acas?, precum ?i sensibilizarea acestora cu privire la importan?a conserv?rii resurselor naturale, prin promovarea energiei din surse regenerabile.

Azi, 23 mai 2013, la Biblioteca Jude?ean? "Petre Dulfu" Baia Mare s-a avut derulat o alt? etap? important? pentru implementarea proiectului sus men?ionat: lec?iile demonstrative pentru elevi pe tema energiei durabile, utilizānd materialele educa?ionale elaborate de AMEMM.

Am primit vizita elevilor din clasa a-VI-a din cadrul Liceului Teologic Penticostal, coordona?i de d-nul profesor Ciurda? Carmiel.

Dup? o prim? component? educativ?, unde echipa de proiect a prezentat no?iuni de baz? despre tipurile de energie existente, felul īn care acestea ne influen?eaz? via?a de zi cu zi , punānd accent pe m?suri elementare de economisire a energiei prin gesturi mici, la īndemāna tuturor, studen?ii voluntari din cadrul Facult??ii de Inginerie au organizat grupe de lucru, elevii participānd la diferite experimente derulate cu ajutorul echipamentelor pentru energie regenerabil?, achizi?ionate īn acest scop de Agen?ia de Management Energetic Maramure?.

Aceste lec?ii demonstrative vor continua pān? īn luna iunie a acestui an, iar detaliile privind modalitatea de īnscriere ?i participare se pot ob?ine de la: Agen?ia de Management Energetic Maramures (www.amemm.ro) tel/fax.:0362.401.665.

Noemi GANEA,
Asistent manager

Image Gallery

Read 9503 times Last modified on Thursday, 23 May 2013
Acest site web nu reprezint? īn mod necesar pozi?ia oficial? a Comisiei Europene.
R?spunderea privind corectitudinea ?i coeren?a informa?iilor prezentate revine ini?iatorilor site-ului web.