1-biomasa 2-hidro 3-geotermica 4-eoliana 5-solara
  • Bun venit pe site-ul AMEMM!
    Sper?m ca acesta s? devin? un instrument util ?i primul loc n care s? c?uta?i informa?ii despre problemele vitale care preocup? ast?zi planeta, cum sunt schimb?rile climatice ?i energia.

    Energia este un element esen?ial al dezvolt?rii durabile, iar eforturile depuse de fiecare dintre noi pentru mbun?t??irea modului n care aceasta este consumat? ?i produs? trebuie s? devin? o prioritate.
    Citeşte mai mult

Top comunicate

mai multe comunicate...

Sâmbătă, 17 Noiembrie 2012
Evaluaţi acest articol
(1 Vot)
"Regiunile pentru o dezvoltare verde" este un proiect finan?at prin programul INTERREG IVC fiind o ini?iativ? a unor regiuni ?i organisme europene ce ?i-au definit obiective ambi?ioase n domeniul energie regenerabile.

Regiunile partenere ?i-au propus s? identifice instrumente de politici regionale, mecanisme ?i abord?ri menite s? mbun?t??easc? accesul la finan?are ?i s? stimuleze investi?iile n domeniul energiei regenerabile.

n perioada 5-9 noiembrie 2012, n Debrecen (Ungaria) o ac?iune de tip peer-review menit? s? evalueze poten?ialul regiunii n utilizarea ?i sus?inerea financiar? a ini?iativelor n domeniul energiei regenerabile, a fost organizat? de partenerul maghiar Agen?ia de Dezvoltare Regional? szak Alfld, n colaborare cu Agen?ia Regional? de Energie (ENEREA).

Peer review este un model de evaluare realizat? de colegi exper?i, n cazul acestui proiect de exper?i din regiunile partenere, care pot s? ofere expertiz? ?i modele de bun? practic? n sus?inerea financiar? a investi?ilor n surse de energie regenerabil?. Este o modalitatea de nv??are reciproc?, att pentru cei ce g?zduiesc peer review-ul ?i care beneficiaz? de observa?iile ?i recomand?rilor exper?ilor, ct ?i pentru evaluatori care pot la rndul lor s? acumuleze cuno?tin?e din experien?ele regiunii evaluate.

Regiunea partener? maghiar? a fost evaluat? de speciali?ti din regiunile Norbotten (Suedia), Flevoland (Olanda), Gabrovo (Bulgaria), regiunea Western Greece (Grecia), ?i Maramure?. Jude?ul nostru a fost reprezentat de d-na Adina Dumitru, manager de proiect ?i coordonatorul Componentei 3 Schimburi de experien?? ?i d-na Noemi Ganea, asistent manager.

Peer review-ul a cuprins 3 module de analiz?. Primul modul a cuprins prezentarea regiunii Esazk-Alfold cu cele mai importante institu?ii si organisme din regiune, precum ?i cu poten?ialul regiunii n ceea ce prive?te energia eolian?, solar? ?i geotermal?.

Cel de-al doilea modul a evaluat rolul municipalit??ilor n utilizarea resurselor de energie regenerabil?, fiind prezentate diferite exemple de bune practici din regiune. Au fost prezentate dou? municipalit??i din regiune: Martfu care a dezvoltat cu ajutorul Agen?iei Regionale de Energie un plan sustenabil pentru utilizarea energiei din zon? n beneficiul comunit??ii ?i care a fost deja pus n aplicare ?i o alt? localitate Magyarhomorog care datorit? unor cheltuieli foarte mari nregistrate n ntre?inerea unor cl?diri publice, a implementat un sistem de nc?lzire bazat pe boilere alimentate cu resturi agricole puse la dispozi?ie gratuit de fermierii din zon?.

Pentru a avea o imagine complet? asupra acestui aspect, exper?ii au avut dou? vizite de studiu: la o municipalitate (Ujszentmargita) care, mpreun? cu alte 5 localit??i din vecin?tate, este n curs de implementare a unui proiect dedicat utiliz?rii energiei regenerabile n folosul comunit??ii, acesta fiind un model de colaborare de succes. De asemenea, a fost vizitat complexul termal de la Hajduszoboszlo, reabilitat n 2010, fiind unul dintre cele mai mari complexe de acest gen din Europa. Pentru ntre?inerea unui astfel de complex, administratorii au implementat un sistem de nc?lzire bazat pe un motor alimentat cu gaz natural extras din apa geotermal? utilizat? n complex. Este extras? o cantitate de gaz de 250m3/h, utilizat? pentru producerea de energie electric? (P=1,5 MW) ?i energie termic? prin intermediul unui schimb?tor de c?ldur? cu puterea de 1,3 MW. Costul sistemului de extragere a gazului este de 480 mil. Ft, din care costul motorului este de 260 mil. Ft. Proiectul parcului acvatic din Hajduszoboszlo a fost finan?at din fonduri europene ?i na?ionale.

Cel de al treilea modul de analiz? a fost dedicat sus?inerii financiare ?i investi?iilor n domeniul energiei regenerabile n regiunea Esazk-Alfold. Au fost audiate prezent?ri din partea Ministerului Maghiar al Dezvolt?rii privind planul na?ional de energie, din partea Agen?iei Na?ionale pentru Energie privind reforma sistemului energetic n Ungaria, dar ?i prezent?ri din partea reprezentan?ilor celor mai active institu?ii financiare din regiune privind finan?area proiectelor cu finan?are european? ?i na?ional? n domeniul energiei regenerabile.

Prima vizit? de studiu a vizat o ntreprindere maghiar? cu tradi?ie ce a produs unele dintre cele mai apreciate produse electrocasnice din Ungaria ?i acum sunt axa?i pe producerea unor boilere/rezervoare ce sunt folosite ?i n combina?ie cu tehnologii bazate pe energie regenerabil?. Cea de a doua vizit? de studiu a fost efectuat? la colegiul din Nyiregyhaza care a demarat un proiect pilot privind auditul energetic in cadrul unei ntreprinderi private ce produce conserve de fructe ?i n cadrul firmei ce asigur? serviciul de transport local n vederea reducerii consumului de energie.

Ultima zi din cadrul acestei evalu?ri a fost dedicat? prezent?rii n plen a concluziilor preliminare din partea echipei de exper?i, fiind o discu?ie deschis? cu interven?ii din ambele p?r?i ce au ajutat la conturarea formei finale a raportului ce va fi ntocmit.

Exper?ii din cadrul peer-review-ului ?i-au propus s? definitiveze acest raport pn? la finalul acestui an, dup? care raportul va fi supus spre analiz? partenerilor din regiunea evaluat? szak Alfld.

Galerie de imagini

Citit de 8264 ori Ultima modificare Sâmbătă, 17 Noiembrie 2012
Acest site web nu reprezint? n mod necesar pozi?ia oficial? a Comisiei Europene.
R?spunderea privind corectitudinea ?i coeren?a informa?iilor prezentate revine ini?iatorilor site-ului web.