Imprimă această pagină

S-a lansat cel de-al treilea apel de proiecte din cadrul Programului Ungaria-Slovacia-Romania-Ucraina

Luni, 10 Octombrie 2011
Agentia Nationala de Dezvoltare din Ungaria, in calitate de Autoritate Comuna de Management a programului, in colaborare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului din Romania, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale din Slovacia si Ministerul Dezvoltarii Economice si Comertului din Ucraina, a lansat, pe 30 septembrie 2011, a treia solicitare de propuneri de proiecte la nivelul Programului de Cooperare Transfrontaliera ENPI Ungaria-Slovacia-Romania-Ucraina 2007-2013.

Obiectivul general
al programului este intensificarea şi adâncirea cooperării de o manieră durabilă din punct de vedere al mediului, social şi economic între regiunile Ucrainei Zakarpatska, Ivano-Frankivska şi Chernivetska şi ariile eligibile şi adiacente din Ungaria, Slovacia şi România.

Pentru fiecare prioritate a fost definit un obiectiv, după cum urmează:

Prioritatea 1.: Promovarea dezvoltării economice şi sociale
Creşterea transferului de cunoştinţe, schimbului de experienţă şi promovarea dezvoltării comune a afacerilor, a administraţiilor locale şi a societăţii civile.

Măsura 1.1: Dezvoltarea armonizată a turismului
Măsura 1.2: Crearea de condiţii mai bune pentru dezvoltarea IMM-urilor şi a afacerilor

Prioritatea 2: Îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător
Îmbunătăţirea calităţii aerului, apei, solului şi resurselor forestiere şi reducerea riscurilor de daune aduse mediului înconjurător.

Măsura 2.1: Protecţia mediului, managementul şi utilizarea durabilă a resurselor naturale
Măsura 2.2: Pregătirea pentru situaţiile de urgenţă

Prioritatea 4: Sprijinirea cooperării "people to people"
Îmbunătăţirea eficienţei serviciilor publice şi creşterea înţelegerii reciproce între diferitele grupuri sociale

Măsura 4.1: Cooperare instituţională
Măsura 4.2: Cooperare “people to people” la scară mică

Condiţii de finanţare

În cadrul prezentei solicitari de propuneri de proiecte sunt disponibile fonduri in valoare de 8.000,000 euro.

Finanţarea 90% din costurile eligibile totale previzionate pentru o Acţiune.
Cofinanţarea cel puţin 10% din costurile totale eligibile ale unei Acţiuni.

În cazul Beneficiarilor/Partenerilor care provin din Statele Membre participante, maxim 5% din costurile totale eligibile ale unei Acţiunivor fi finanţate din bugetele naţionale. Restul de 5% din costurile totale eligibile ale unei Acţiuni trebuie asigurat din contribuţia proprie a Beneficiarilor/Partenerilor.

Aria eligibilă a programului:
 • România: judeţele Satu Mare, Maramures si Suceava;
 • Ungaria: judetele Szabolcs-Szatmár-Bereg si Borsod-Abaúj-Zemplén;
 • Slovacia: regiunile Košice si Prešov;
 • Ucraina: regiunile Zakarpatska, Ivano-Frankivska si Chernivetska.

Solicitanţi eligibili:
 • Administraţii publice locale şi asociaţii ale acestora,
 • Asociaţii microregionale şi instituţiile aflate în subordinea acestora,
 • ONG-uri (biserici, fundatii, asociatii, organisme publice, societati de interes public),
 • Instituţii de învăţământ,
 • camere de comerţ,
 • administraţii ale parcurilor naturale,
 • agenţii de ocupare a forţei de muncă.

În cadrul proiectelor trebuie să participe în calitate de partener cel puţin o organizaţie din Ucraina şi una din cele trei State Membre UE (Ungaria, Slovacia sau România) situate în aria eligibilă a programului.

Proiectele vor fi depuse în cadrul unei proceduri deschise, evaluarea desfăşurându-se intr-o singură etapă.

Depunerea proiectelor se va face exclusiv la Secretariatul Tehnic Comun al Programului, de la Budapesta. (VÁTI, 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.)

Termen limită

31 ianuarie 2012, ora 14.00 GMT+1.

Informaţii suplimentare

http://www.huskroua-cbc.net/ro