Imprimă această pagină

Începând cu data de 1 iunie 2011 se pot depune cereri pentru Programul Casa Verde 2011

Luni, 30 Mai 2011
Se lansează a doua sesiune a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire pentru persoane fizice.

Cetăţenii interesaţi să acceseze finanţări prin acest program pot depune cererile lor la Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului, începând cu data de 1 iunie, urmând ca dosarele să fie trimise la Bucureşti, la Administraţia Fondului pentru Mediu.

Bugetul alocat Programului pentru anul 2011 este de 100.000 mii lei, fiind distribuit la nivelul fiecărui judeţ, în funcţie de numărul de locuitori al acestuia, conform Anexei ».

Prin finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu a proiectelor privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, se încurajează utilizarea sistemelor care folosesc sursele de energie regenerabilă, nepoluante.

Programul se adresează exclusiv persoanelor fizice și constă în acordarea unor sume fixe, din bugetul Fondului pentru mediu, în funcţie de tipul instalaţiei, astfel:
  • până la 6.000 lei pentru instalarea panourilor solare;
  • până la 8.000 lei pentru instalarea pompelor de căldură;
  • până la 6.000 lei pentru instalaţie de producere a energiei termice pe bază de peleţi, brichete, tocătură lemnoasă, precum şi orice fel de resturi şi deşeuri vegetale, agricole, forestiere, silvice.

În cadrul Programului, poate aplica solicitantul care îndeplineşte următoarele condiţii:
  • este persoană fizică care îşi are domiciliul pe teritoriul României;
  • este proprietar/coproprietar al imobilului pe/în care se implementează proiectul;
  • imobilul trebuie să nu facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
  • nu are obligaţii restante la bugetul de stat, bugete locale, conform legislaţiei naţionale în vigoare; în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului nu a încălcat dispoziţiile legale privind protecţia mediului şi nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului.

Pentru informaţii suplimentare consultaţi ghidul de finanţare al programului www.afm.ro.