1-biomasa 2-hidro 3-geotermica 4-eoliana 5-solara
 • Bun venit pe site-ul AMEMM!
  Sper?m ca acesta s? devin? un instrument util ?i primul loc în care s? c?uta?i informa?ii despre problemele vitale care preocup? ast?zi planeta, cum sunt schimb?rile climatice ?i energia.

  Energia este un element esen?ial al dezvolt?rii durabile, iar eforturile depuse de fiecare dintre noi pentru îmbun?t??irea modului în care aceasta este consumat? ?i produs? trebuie s? devin? o prioritate.
  Read more...
Col?ul verde
Puncte de colectare de?euri

Dac? v? place site-ul nostru nu ezita?i s? ne da?i un like pe facebook.
 

Sondaj de opinie

V? place noul nostru site?

intelligent-energy
YES
energy-games
European Exchange School
home-BG051
Ora P?mântului 2012
Climact Regions
newsletter-climact

Press releases

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prev Next

Mas? rotund? cu reprezentan?i ai prim?riei Baia Mare or…

Mas? rotund? cu reprezentan?i ai prim?riei Baia Mare organizat? în cadrul proiectului C-Track 50

În data de 21 august 2019, Agen?ia de Management Energetic Maramure?-AMEMM a organizat la Centrul Millenium din Baia Mare o nou? mas? rotund? în cadrul proiectului C-Track 50, la... Read more

21 Aug 2019

Be the first to comment!

Mas? rotund? cu reprezentan?i ai Consiliul Jude?ean Mar…

Mas? rotund? cu reprezentan?i ai Consiliul Jude?ean Maramure? organizat? în cadrul proiectului C-Track 50

În data de 21 august 2019, Agen?ia de Management Energetic Maramure?-AMEMM a organizat la Palatul Administrativ din Baia Mare o nou? mas? rotund? în cadrul proiectului C-Track 50... Read more

21 Aug 2019

Be the first to comment!

Manifestul FEDARENE

Ca urmare a alegerilor europarlamentare, noul Parlament European si Comisia Europeana vor avea sansa de a plasa Europa pe partea corecta a istoriei si de a conveni asupra unor... Read more

15 May 2019

Be the first to comment!

A treia întâlnire din cadrul proiectului C-Track 50

A treia întâlnire din cadrul proiectului C-Track 50

În perioada 5-6 februarie 2019 a avut loc la Ovideo, Principatul Asturias, Spania a treia întâlnire din cadrul proiectului C-Track 50 Plasarea regiunilor pe calea atingerii carbon ... Read more

11 Feb 2019

Be the first to comment!

A doua întâlnire din cadrul proiectului C-Track 50

A doua întâlnire din cadrul proiectului C-Track 50

A doua întâlnire din cadrul proiectului C-Track 50, Plasarea regiunilor pe calea atingerii carbon neutralit??ii pân? în 2050 (www.c-track50.eu), finan?at prin programul Horizon 2020 p... Read more

10 Oct 2018

Be the first to comment!

Agen?ia de Management Energetic Maramure? organizeaz? o…

Masa rotund? - o activitate legat? de angajarea ?i activarea autorit??ilor publice locale ?i regionale pentru a le permite s? dezvolte, s? finan?eze ?i s? pun? în aplicare planu... Read more

17 Aug 2018

Be the first to comment!

Agen?ia de Management Energetic Maramure? implementeaz?…

Agen?ia de Management Energetic Maramure? (AMEMM) este o asocia?ie înfiin?at? în anul 2009, cu sprijinul Comisiei Europe prin programul Intelligent Energy Europe, de Consiliul Jud... Read more

04 May 2018

Be the first to comment!

Finalizarea proiectului "Energy Games - Energy Takes Sh…

Finalizarea proiectului

Agen?ia de Management Energetic Maramures (AMEMM) sus?inut? de Consiliul Jude?ean Maramure? ?i Inspectoratul ?colar Jude?ean Maramure?, implementeaz? în cooperare cu parteneri d... Read more

09 Jul 2014

Be the first to comment!

Concursul "JOCURI DESPRE ENERGIE - ENERGIA IA FORM?" ?i…

Concursul

Agen?ia de Management Energetic Maramure? implementeaz? în cooperare cu parteneri din Slovacia, Ungaria ?i Ucraina ?i cu sprijinul Consiliului Jude?ean Maramure? ?i Inspectoratu... Read more

26 Jun 2014

Be the first to comment!

Joi, 19 iunie 2014, se anunta castigatorii concursului …

Concursul "Energy Games – Energy Takes Shape" s-a încheiat, mul?umim tuturor participan?ilor! Read more

16 Jun 2014

Be the first to comment!

S-a prelungit concursul Energy Games - Energy Takes Sha…

Termenul de depunere al lucr?rilor pentru concursul Energy Games - Energy Takes Shape s-a prelungit pân? în data de 16 iunie. V? a?tept?m cu drag s? participa?i! Read more

20 May 2014

Be the first to comment!

Întâlnire de lucru în cadrul proiectului Centrul Educa?ional…

Întâlnire de lucru în cadrul proiectului Centrul Educa?ional Demonstrativ pentru Energie Durabil? – Centrul EDED, cod proiect HUSKROUA/ 1001/104, în Uzhhorod (Ucraina)

Consiliul Jude?ean Maramure? ?i Agen?ia pentru Management Energetic Maramure?, al?turi de partenerii s?i ucraineni: organiza?ia non-profit: Centrul pentru Ini?iative Europene,... Read more

19 May 2014

Be the first to comment!

Propunere proiect Eco-energie

Agen?ia de Management Energetic Maramure? colaboreaz? cu asocia?ii din România (Asocia?ia Greenitiative, WWF Romania ?i Viitor Plus – Asocia?ia pentru dezvoltare durabil?) pentr... Read more

28 Apr 2014

Be the first to comment!

Se lanseaz? concursul JOCURI DESPRE ENERGIE - ENERGIA I…

Se lanseaz? concursul JOCURI DESPRE ENERGIE - ENERGIA IA FORM?

Agen?ia de Management Energetic Maramure? implementeaz? în cooperare cu parteneri din Slovacia, Ungaria ?i Ucraina ?i cu sprijinul Consiliului Jude?ean Maramure? ?i Inspectoratu... Read more

09 Apr 2014

Be the first to comment!

CERERE DE OFERTA - achizitie de echipamente IT aferente…

SUBIECT: achizi?ia de echipamente IT aferente proiectului "’YES – Tineri speciali?ti în energie împotriva risipei de energie în ?colile din regiunile transfrontaliere"’ / HUSKROUA/ ... Read more

14 Feb 2014

Be the first to comment!

mai multe comunicate

Cele mai citite

Lectiile demonstrative cu elevi in cadru…

Lectiile demonstrative cu elevi in cadrul proiectului

Agen?ia de Management Energetic Maramures (AMEMM) sus?inut? de Consiliul Jude?ean Maramure? ?i Inspectoratul ?colar Jude?ean Maramure?, implementeaz? în cooperare cu parteneri din Slovacia, Ungaria ?i Ucraina ?i cu sprijinul Consiliului Jude?ean Maramure? proiectul "Energy Games - Energy Takes Shape (... Read more

regions-banner
BIOMASS
 • Biomasa cuprinde toate formele de material vegetal ?i animal, crescute pe suprafa?a terestr?, în ap? sau pe ap?, precum ?i substan?ele produse prin dezvoltarea biologic?. Termenul de biomas? se aplic? masei de substan?? generat? prin…
mai mult...
HYDRO
 • În cadrul SRE, energia hidro este considerat? energie furnizat? de unit??i hidroenergetice cu putere instalat? sub 10 MW (adic? "hidroenergie mic?" ob?inut? în microhidrocentrale). În momentul de fa?? exist? preocup?ri…
mai mult...
GEOTHERMAL
 • Energia geotermal? reprezint? diverse categorii particulare de energie termic?, pe care le con?ine scoar?a terestr?. Cu cât se coboar? mai adânc în interiorul scoar?ei terestre, temperatura cre?te ?i teoretic energia geotermal? poate s? fie utilizat?…
mai mult...
WIND
 • Vântul reprezint? mi?carea aerului datorat? maselor de aer cu temperaturi diferite. Temperaturile diferite sunt cauzate de masele de ap? ?i pâmânt care absorb diferit c?ldura soarelui. La scar? global? mi?c?rile masive de aer sunt cauzate…
mai mult...
SOLAR
 • Soarele este cea mai curat? ?i sigur? surs? de energie de care putem dispune, acesta rev?rsând pe planet? o cantitate de energie de 15.000 de ori mai mare decât necesarul mondial. Satisfacerea nevoii energetice tot…
mai mult...
Acest site web nu reprezint? în mod necesar pozi?ia oficial? a Comisiei Europene.
R?spunderea privind corectitudinea ?i coeren?a informa?iilor prezentate revine ini?iatorilor site-ului web.